0 Aantal (0)

Garantie / Klachten

Garantie

Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant. Uw factuur geldt als garantiebewijs. Dus bewaar deze factuur goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij RVS-Watervallen.nl aangekocht is en de meeste leveranciers nemen garantiegevallen niet in behandeling zonder de factuur.


Mocht u niet tevreden zijn over geleverde artikelen, laat ons dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, weten. U ontvangt uw betaling terug zodra wij de artikelen van u retour hebben ontvangen en als voldaan is aan de volgende punten:

 

1. uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.

2. de producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.

 

De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant.


De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van RVS-Watervallen.nl , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 

 

RVS-Watervallen.nl neemt geen garanties over van producenten.

 

Klachtenafhandeling

Wanneer u klachten heeft kunt u het formulier op de contactpagina invullen of ons bellen op 06-15396521.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.